SAMMANFATTNING AV PROGNOSERNA FÖR


  • den inhemska, muslimska och västerländska befolkningen

  • IQ-medelvärde och IQ-fördelning

  • kostnader för invandring


Sammanfattningen är följande brev till de nordiska parlamentarikerna.

För mer detaljerade studier, se Pages 'Populations', 'IQ', and 'Costs'.

Nordic SW projections 2022 Parliament members in Swedish.docx