YHTEENVETO ENNUSTEISTA:


  • alkuperäisväestö, muslimiväestö ja länsimainen väestö

  • keskimääräinen ÄO ja ÄO-jakauma

  • maahanmuuttokustannukset


Yhteenveto on seuraava kirje pohjoismaisten parlamenttien jäsenille.

Yksityiskohtaisemmin tutkimuksia selostetaan sivuilla 'Populations', 'IQ' ja 'Costs'.


Nordic FI projections 2022 Parliament members suomeksi.docx